Pål Anders Ullevålseters hjemkomst fra Paris-Dakar 2006.

Pål Anders Ullevålseter kom hjem etter sitt fjerde gjennomførte Paris-Dakar løp 17. januar. Team Ullevålseter Supporte Klubb møtte opp også i år, ettersom det ble invitert til hjemkomstsmottakelse på Ullevålseter samme kveld. Mediainteressen var nok noe mindre i år enn tidligere år, men alle venner og supportere hadde møtt opp. OTC fylte opp et bord på Ullevålseter, også dette begynner å bli tradisjon. Fire OTCere kom standsmessig på motorsykkel, snøvær til tross.


Undertegnede var en av fire           Pål Anders satt ved bordet vårt   Østlandssendingen var eneste       Utstyr som ble brukt i
som kom på motorsykkel.             en liten stund.                              medierepresentant.                       årets løp.
Det ble servert kake med flott       OTC-bordet.                              Pål Anders fortalte fra      Tid for hjemreise.
motiv fra årets begivenhet.                                                               årets Paris-Dakar.            Takk for en hyggelig kveld.

Oppdatert 17 feb 2006.

Til hovedsiden.
Til tursiden.