Pål Anders Ullevålseters hjemkomst fra Paris-Dakar 2004.

Etter hans tredje gjennomførte Paris-Daker møtte Team Ullevålseter Supporter Klubb TUSK opp før å ønske helten velkommen hjem 20 januar 2004. Flere av oss var på arrangementet for tredje gang, og vi kommer gjerne igjen flere ganger... Etter å ha vært på Ullevålseter første året og på et samfunnshus oppi Maridalen i fjor så var vi i år på Rustadsaga sportstue. Og også i år var det flere av oss som kjørte motorsykkel på egne hjul for å ønske Pål Anders velkommen hjem, og for å høre hvordan han hadde hatt det.
En gjeng OTC'ere venter på at      Og ikke lenge etter så      Raser-kollega Paulsen må høre    Stein var også der.
Pål Anders skal dukke opp.          dukker han opp!              hvordan det var i Afrika.Noen OTC-sykler på utsiden.       Og en gammel ikke-OTC Jawa.   Unge og gamle fans kom i
                                                                                                        kortesje med norske flagg.

Oppdatert 21 jan 2004

Hovedside / Main page