Dalslands kanal fra Bengtsfors til Köpmannebro
side 1

Søndag 6 juli 2003 gikk starten på årets kanotur. Nå skulle Dalslands kanal utforskes sammen med Inger og Erling med unger. Turen på Telemarkkanalen for to år siden satt fremdeles som et godt minne, skulle turen til Sverige bli like bra?
Gutta måtte fylle is i magen før vi    En koselig, landsens café på        Første sluse søndag kl. 17:30.      Det ble overnatting før første sluse.
reiser ut i den svenske villmarken.   veien til Bengtsfors.                    Slusene stengte 17:00 søndager..  Men vi var kommet i gang.Månen skinner over          Vi førsøker første sluse igjen        Nå var slusevokteren på plass      Tyskere på billigtur til Sverige ?   Det er velstelt og idyllisk
vannet en stille kveld.        neste morgen.                              for å slippe oss igjennom.                                                                langs kanalen.Det hendte vi måtte vente litt på     Halfdan snakker med en and.      Jernbanebroen åpnet stod åpen    Det var godt å komme opp å
oppadgående trafikk før vi kunne                                                     når vi kom.                                  strekke på beina etter å ha padlet
komme ned slusen.                                                                                                                             en stund.Det var mange idylliske partier       Natt nummer to ble tilbragt på     Kjøkkenet fungerte          Leiren vår.
vi padlet gjennom.                         en øy i frisk vind.                         utmerket.Halfdan og Jon Anders var oppe   Vi padlet forbi flere         Det gikk to veteranbåter i rute      Vi nærmer oss Håverud og
lenge den kvelden.                         beverhytter uten å se      på kanalen som passerte oss         akvadukten der.
                                                     bever.                            flere ganger. 

Neste side / Next page...

Oppdatert 9 september 2003

Hovedside / Main page