Kråkerace, Moss MC Klubb 1. mai 2002

Moss MC Klubb har arrangert Kråkerace siden tidenes morgen, alltid på 1. mai. I 2002 feirer klubben 30 års jubileum, og årets Kråkerace skulle bli noe litt ekstra. Så var det bare den lille haken at ingen hadde god nok kontakt med værgudene. Det regnet og blåste så en Bergenser kunne bli riktig misunnelig. I stedet for noe over 200 deltakere, startet det noe over 20... Halfdan og jeg var av de som startet. Vi kunne jo ikke bli annet enn våte.Første post.Andre post.Ringene blåste bort.Femte post.
 Første post var ved Såner. Her       Andre post var i Garder. Her       Fjerde post var i Hobøl. Vi           Femte post var i Våler. Det var
 var vi helt alene.                              traff vi på to andre mc'er.             skulle kaste på ringspill, men         vått, ja.
                                                                                                          ringene blåste bort.


Bom eller blink.MCer i regnvær.Halfdan er fornøyd.Toppboks XXXL
 Siste post var skyting på blink.      Det var ikke mange motorsykler    Halfdan har fått pølse       Han skrøyt av Moss'
 Det var ikke alle som traff...          å se på Kåken denne 1. mai.          og brus etter turen.          største toppboks.


En glad gjeng.Sekretariatet.i verkstedet.Olav.
 Bjørn, Wenche og Morten tar       Wenche sendte folk ut på tur og    Asker MC-klubb kom aldri ut      Olav kommer sent,
 været med godt humør.                 tok oss imot når vi var tilbake.       av verkstedet.                              men godt.


Hafdan og MCene.Regnet ga seg.Premieutdeling.
 Halfdan foran noen av motor-       Regnet ga seg omsider, og folk      Morten og Jens delte ut premier
 syklene som var på Kråkerace.     kom seg ut for å tørke jakka mm.  til de som hadde flest rette svar,
                                                                                                          og til svensken som var lengst
                                                                                                          kjørte utlending.
Oppdatert 2 mai 2002

Hovedside / Main page