Kampala, Uganda.

I forbindelse med en jobb for UD fikk jeg min første tur til Afrika i mai 2008. Uganda er regnet som et trygt land, hvilket stemte med vårerfaring. Selv om Kampala er kontrastenes by med alt fra den største luksus til de som ikke har noen ting hadde vi ingen frykt for å gå til fots rundt i byen for å se oss om. Afrikanere er nok ikke vant med at folk går dersom de har råd til å betale for transport, så vi fikk utallige tilbud fra biler, busser og motorsykler på å bli kjørt rundt. Vi avslo høflig alle tilbud. Trafikken er voldsom, kjøretøyparken noe tvilsom og veiene stort sett en katastrofe. Fortauene er heller ikke bedre, om det finnes fortau. Jeg følte vel trafikken som den største trusselen der vi gikk. På grunn av at oppdaget tok lenger tid enn forventet, hvilket ikke er uvanlig når det gjelder Afrika, så bodde vi på to forskjellige hoteller. Begge var like bra på hver sin måte.


Første bosted var Mamba Point.   Vi hadde gangavstand til              Et glimt av Victoriasjøen.             "Alt" kunne kjøpes langs veien.     Landskap mellom Entebbe og
                                                    ambassaden.                                                                                   Her var det bananer.                    Kampala.

Typisk motorsykkeltaxi med fot-    Arkitekturen er vekslende, fra det moderne til det tradisjonelle.       Andre bosted var Emin Pasha.     Gatebilde 1. Ingen røyk, intet
brett og skjørtenett for damene                                                                                                                                                               kjøretøy.
som satt sidelengs.

Gatebilde 2. Gata var gravd opp,  Det var ikke så mange Land Rovere å se, men vi fant da noen på     Gatebilde 3.                                Vi gikk opp til Gaddafi National
og alle måtte hoppe over               våre turer rundt i byen.                                                                                                                       Mosque en ettermiddag.
grøfta.

Moskeen kan sees fra store deler   Det er plass til 5000       Vask og service på motor-
av byen, og er et imponerende        mennesker inne.             syklene ble gjort utendørs.
byggverk.


Oppdatert 24 mai 2008

Hovedside / Main page