Follo-Runden 2007

Follo-Runden 2007 var et samarbeid mellom fire klubber i Follo som alle steller med ting fra gamle dager. 12 mai var dagen og starten gikk i Vestby. I løpet av dagen skulle deltagerne gjennom alle Follos kommuner. Fra Vestby gikk turen først til Frogn, deretter Nesodden. Ås, Oppegård, Ski og tilslutt mål i Enebakk. Ved målgang hadde vi kjørt omtrent 12 mil på fine veier.


En Chevrolet Six.                          Her var det plass for alle, store     Austin på post i Frogn.                Posten på Nesoden         På vei til Kråkstad.
                                                    og små.                                                                                           var omkrenset av løv.

I Kråkstad var det jernbanepost.   En Fiat og en Henkel.                  Reo fra 1928, eiet av samme        Erfaringer utveksles.                    Folket koste seg etter mål-
                                                                                                       familie siden den var ny.                                                                   passering i Enebakk.

Opel og MG i fredelig idyll.           Vedette V8.                                Willys stilte fulltallig.                     Campingstol og kaffe hører med.


Oppdatert 14 mai 2007

Hovedside / Main page